Κιρσοκήλη είναι η ελικοειδής διάταση των φλεβών του όρχεως. Πρόκειται για μία φλεβική ανεπάρκεια όπως είναι και οι κιρσοί στα πόδια. Συνήθως συμβαίνει στον αριστερό όρχι για ανατομικούς λόγους χωρίς όμως αυτό αν αποκλείει ότι μπορεί να συμβεί στον δεξί ή και στους δύο.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ο ιατρός μπορεί να διαγνώσει μία σοβαρή κιρσοκήλη άμεσα. Αρκεί ο ασθενής να σταθεί όρθιος και να ψηλαφιστούν οι φλέβες που έχουν διαταθεί.

Για τη διάγνωση μίας σχετικά μικρής κιρσοκήλης, ο ιατρός θα πραγματοποιήσει υπέρηχο Doppler.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της κιρσοκήλης δεν είναι απαραίτητη αν αυτή είναι μικρή. Πρέπει όμως να παρακολουθείται. 

Σε περίπτωση που η κιρσοκήλη συνοδεύεται από υπογονιμότητα τότε απαιτείται θεραπεία και η ενδεδειγμένη θεραπεία για την κιρσοκήλη είναι η χειρουργική αντιμετώπιση (μικροχειρουργική). Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κιρσοκήλης δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα βελτιώσει και την ποιότητα του σπέρματος.