Η οσχεοκήλη εμφανίζεται στους άνδρες με διόγκωση του οσχέου. Το περιεχόμενο της κήλης, ακολουθώντας την πορεία του σπερματικού τόνου, εισέρχεται μέσα στο όσχεο, προκαλώντας τοπική διόγκωση της περιοχής. Η διόγκωση συνοδεύεται από πόνο στο όσχεο. Ο πόνος αυτός είναι ανάλογος με το μέγεθος της κήλης.

ΑΙΤΙΑ

Το κύριο αίτιο ανάπτυξης της οσχεοκήλης είναι η ύπαρξη βουβωνοκήλης στην ίδια πλευρά, η οποία αν δεν έχει αντιμετωπιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να εξελιχθεί σε οσχεοκήλη.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Η διόγκωση στη περιοχή των όρχεων είναι το βασικό σύμπτωμα. Συνοδεύεται από πόνο λόγω περίσφιξης του περιεχομένου της, όσο και λόγω πίεσης των σπερματικών αγγείων και του όρχεως. Η διάγνωση της οσχεοκήλης είναι πάντοτε κλινική και γίνεται από τον ιατρό. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί ένα υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία για επιβεβαίωση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αν, παρά την διόγκωση, υπάρχουν ήπια συμπτώματα προγραμματίζουμε την χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αποφύγουμε την περίσφιξη. Αν υπάρχει έντονο κοιλιακό άλγος με μεγάλη διόγκωση, τότε η επέμβαση πρέπει να γίνει άμεσα (εντός 12ώρου) ώστε να αποφύγουμε την περίσφιξη αλλά και πιθανή ισχαιμική νέκρωση του εντέρου.