Οι συγγενείς ανωμαλίες των νεφρών είναι οι πιο συχνές από τις ανωμαλίες όλων των οργάνων του ουροποιητικού. Αυτό οφείλεται κυρίως στην πολύπλοκη εμβρυογένεση του.

Οι συγγενείς παθήσεις του νεφρού αφορούν παθήσεις που έχει κάποιος από τη γέννησή του και μπορεί να είναι ήπιες, ασυμπτωματικές δυσπλασίες μέχρι απειλητικές για τη ζωή παθολογικές καταστάσεις.

Μπορούν να διαχωριστούν ανωμαλίες θέσης, ανωμαλίες αριθμού, ανωμαλίες νεφρικών αγγείων, ανωμαλίες συνένωσης και παρεγχυματικές διαταραχές και η αντιμετώπισή τους κρίνεται ανά περίσταση