ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

1. Ποιος προσβάλλεται περισσότερο από λίθους της ουροδόχου κύστης;
Οι λίθοι της ουροδόχου κύστης βρίσκονται συνήθως σε ενήλικες με υποκυστικό κώλυμα και σε παιδιά που ζουν σε υπανάπτυκτες χώρες.

2. Ποιοι είναι οι πρωτοπαθείς και ποιοι οι δευτεροπαθείς λίθοι της ουροδόχου κύστης;
Οι πρωτοπαθείς λίθοι είναι ενδημικοί και αφορούν μόνο παιδιά. Οι δευτεροπαθείς εμφανίζονται σε ενήλικες και οφείλονται σε στάση ούρων, με ή χωρίς παρουσία λοίμωξης ή ξένου σώματος. Όταν είναι παρόντα ξένα σώματα, όπως χρόνιοι μόνιμοι καθετήρες, θα πρέπει να εγείρεται η υποψία λίθου της ουροδόχου κύστης.

3. Έχει αλλάξει η συχνότητα λιθίασης της κύστης στα παιδιά;
Στο παρελθόν, οι λίθοι της ουροδόχου κύστης ήταν πιο συχνοί στα παιδιά παρά στους ενήλικες. Με τη βιομηχανοποίηση, την αύξηση του μέσου όρου ζωής, τη διαιτητική και διατροφική πρόοδο, οι λίθοι της ουροδόχου κύστης εξαφανίζονται από περιοχές που υπήρχαν παλιότερα.

4. Ποια είναι η σύνθεση των λίθων της ουροδόχου κύστης στα παιδιά;
Στις ενδημικές περιοχές οι περισσότεροι λίθοι αποτελούνται από ενναμμώνιο ουρικό οξύ, οξαλικό ασβέστιο ή μείγματα και των δύο.

5. Ποια είναι η χημική σύσταση των λίθων της ουροδόχου κύστης στους ενήλικες;
Η σύνθεση αυτών των λίθων είναι αντίστοιχη με αυτή των λίθων του νεφρού. Στις Η.Π.Α., το οξαλικό ασβέστιο είναι το πιο συχνό συστατικό. Στην Ευρώπη οι λίθοι ουρικού οξέος είναι οι επικρατέστεροι.

6. Ποια είναι η κατανομή των λίθων της ουροδόχου κύστης, ανάλογα με το φύλο;
Αυτοί οι λίθοι είναι κατ’ εξοχήν λίθοι του άρρενος φύλου, όλων των ηλικιών και όλων των εθνικοτήτων. Ο πιο σημαντικός παράγοντας αυτής της υπεροχής του άρρενος φύλου στη λιθίαση έχει σχέση με τη στάση των ούρων, λόγω υποκυστικού κωλύματος.

7. Ποια είναι τα συμπτώματα της λιθίασης της ουροδόχου κύστης;
Ασθενείς με λιθίαση της ουροδόχου κύστης είναι δυνατόν να είναι ελεύθεροι συμπτωμάτων (ιδιαίτερα τα παιδιά). Παρόλα αυτά το ιστορικό του ασθενή μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση. Τα συμπτώματα στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν σχέση με απόφραξη (εξωτερική) της ουροδόχου κύστης ή λοίμωξη του ουροποιητικού. Τυπικά συμπτώματα των λίθων της ουροδόχου κύστης, είναι η διακοπτόμενη ούρηση με πόνο και η τελική αιματουρία (μερικές φορές). Ο πόνος μπορεί να εντοπίζεται στο υπογάστριο και να αντανακλά στην κορυφή του πέους, κατά την πορεία των 2 – 4 ιερών νεύρων. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν δυσουρικά ενοχλήματα, συχνουρία και επιτακτική ούρηση.

8. Υπάρχουν ειδικά εργαστηριακά ευρήματα;
Όχι. Πρωτεΐνες, ερυθρά αιμοσφαίρια και λευκοκύτταρα είναι δυνατόν να ανιχνεύονται στα ούρα και οι καλλιέργειες να είναι θετικές για μικρόβια. Κανένα από αυτά τα ευρήματα δεν είναι παθογνωμονικό για λιθίαση της ουροδόχου κύστης.

9. Πώς τίθεται η διάγνωση της λιθίασης της ουροδόχου κύστης;
Η απουσία σκιάς στην απλή ακτινογραφία δεν αποκλείει το λίθο. Σχεδόν το 50% των λίθων δεν απεικονίζεται στις απλές ακτινογραφίες. Η κυστεογραφία είναι δυνατόν να ανιχνεύσει τους λίθους που είναι ακτινοδιαπερατοί. Η καλύτερη και σιγουρότερη μέθοδος ανίχνευσης λίθων της ουροδόχου κύστης είναι η κυστεοσκόπηση.

10. Σε τι διαφέρει η θεραπευτική αντιμετώπιση στους πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς λίθους της ουροδόχου κύστης;
Οι πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς λίθοι της ουροδόχου κύστης παρουσιάζουν διαφορετικά προβλήματα και απαιτούν εξατομικευμένες προσεγγίσεις. Οι πρωτοπαθείς λίθοι πρέπει να αφαιρούνται και ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται με κατάλληλη διατροφική αγωγή. Στους δευτεροπαθείς λίθους η εκρίζωση του λίθου δεν εμποδίζει τις υποτροπές. Το υποκυστικό κώλυμα και η λοίμωξη πρέπει να αντιμετωπίζονται συγχρόνως. Όταν είναι δυνατόν τα ξένα σώματα πρέπει να αφαιρούνται.

11. Περιγράψτε τις θεραπευτικές επιλογές για να ελαττωθούν οι λίθοι της ουροδόχου κύστης.
Οι καθιερωμένες θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν χημική διάλυση, διουρηθρική αφαίρεση, κατακερματισμό με ηλεκτροϋδραυλικά ή υπερηχητικά κύματα και αφαίρεση με ανοιχτή χειρουργική επέμβαση. Η χημική διάλυση, αν και είναι μια ελκυστική θεραπευτική επιλογή, απαιτεί πολύ χρόνο και δεν μπορεί να συγκριθεί πρακτικά με τις άλλες επιλογές. Οι περισσότεροι λίθοι μπορούν να αφαιρεθούν διουρηθρικά και με ανοιχτή χειρουργική επέμβαση. Εξαιτίας των σχετικά μεγάλων λίθων και του μικρού εύρους της ουρήθρας, οι λίθοι στα παιδιά αφαιρούνται συνήθως μέσα από ανοιχτή χειρουργική επέμβαση.
12. Ποια είναι η πρόγνωση για ασθενείς με λιθίαση της ουροδόχου κύστης;
Οι πρωτοπαθείς λίθοι σταδιακά ελαττώνονται στις αναπτυγμένες χώρες. Αποτελούν περισσότερο κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα, παρά ιατρικό. Η υποτροπή στους δευτεροπαθείς λίθους της ουροδόχου κύστης, έχει σχέση με τη διόρθωση ή μη του υποκυστικού κωλύματος ή της λοίμωξης. Με την κατάλληλη φροντίδα και την τακτική παρακολούθηση από ουρολόγο, είναι δυνατόν να μειωθούν οι υποτροπές στο ελάχιστο.