Τι είναι η ανικανότητα;

Η ανικανότητα (αναφέρεται και ο όρος στυτική δυσλειτουργία) είναι η παρατεταμένη αδυναμία να αποκτηθεί ή να διατηρηθεί επαρκής στύση του πέους για συνουσία.

Πόσο συχνή είναι η στυτική δυσλειτουργία;

Η στυτική δυσλειτουργία επηρεάζει περίπου 20 εκατομμύρια άρρενες στις ΗΠΑ.

Περιγράψτε τους δύο τύπους στυτική δυσλειτουργίας.

Η ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία οφείλεται κυρίως σε ψυχολογικά αίτια. Η οργανική στυτική δυσλειτουργία είναι απότοκος οργανικής νόσου. Παρότι η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να πηγάζει αποκλειστικά από ψυχογενείς παράγοντες, η οργανική στυτική δυσλειτουργία είναι συχνά συνδεδεμένη σε διάφορο βαθμό με ψυχολογικούς παράγοντες.

Πώς κυμαίνονται με την ηλικία οι διαφορετικές συχνότητες της ψυχογενούς και οργανικής στυτικής δυσλειτουργίας;

Η συχνότητα εμφάνισης της στυτικής δυσλειτουργίας είναι σχετικά χαμηλή σε νεαρούς άνδρες αλλά σταδιακά αυξάνει με την ηλικία. Στους άνδρες κάτω των 35 ετών η ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία είναι πιθανόν ευρύτερα διαδεδομένη σε σύγκριση με την οργανική στυτική δυσλειτουργία. Αντίθετα στους άνδρες άνω των 50 ετών η στυτική δυσλειτουργία οφείλεται πιθανόν σε οργανικά παρά ψυχογενή αίτια.

Ποιες είναι οι οργανικές αιτίες της στυτικής δυσλειτουργίας;

Ο όρος IMPOTENCE είναι χρήσιμος σαν μνημονικός κανόνας αγγλιστί

(Ελληνιστί) Παραδείγματα
I = Inflammatory Φλεγμονώδης Προστατίτιδα
M = Mechanical Μηχανική Νόσος Peyronie’s
P = Postsurgical Μεταχειρουργική Ριζική Προστατεκτομή
O = Occlusive vascular Αρτηριακή έμφραξη Αθηροσκλήρωση
T = Traumatic Τραυματική Κάταγμα λεκάνης
E = Endurance factors Παράγοντες αντοχής Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια
N = Neurogenic Νευρογενείς Πολλαπλή Σκλήρυνση
C = Chemicals Φάρμακα Αντιυπερτασικά φάρμακα
E = Endocrine Ενδοκρινείς, ορμόνες Διαβήτης

Γράψτε τα δέκα στοιχεία στην αξιολόγηση ενός άνδρα με στυτική δυσλειτουργία.

1. Προϊστορία σεξουαλικής ζωής 6. Νυκτερινή στύση
2. Ιατρικό ιστορικό 7. Duplex υπερηχογράφημα
3. Ψυχολογική εξέταση 8. Σηραγγομετρία
4. Φυσική εξέταση 9. Σηραγγοϋπερηχογραφία
5. Εξετάσεις αίματος 10. Πεϊκή αρτηριογραφία

Υπάρχουν άλλες συνθήκες που πιθανώς να συγχυστούν με τη στυτική δυσλειτουργία;

Οι άνδρες με πρόωρη εκσπερμάτωση ή με υποτονική δραστηριότητα (χαμηλό γενετήσιο ένστικτο) μπορεί από λάθος να θεωρηθούν ότι έχουν πρόβλημα να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν στύσεις.

Τι είναι η Νυκτερινή Στυτική Διόγκωση (ΝΣΔ);

Η ΝΣΔ είναι μία εξέταση που βοηθάει να διαφοροποιήσουμε την ψυχογενή από την οργανική στυτική δυσλειτουργία. Επειδή η στυτική ακαμψία και όχι η διόγκωση είναι απαραίτητη για τη συνουσία, η εξέταση ΝΣΔ θα πρέπει να καταγράφει και τη διόγκωση και την ακαμψία. Με ορισμένες εξαιρέσεις, η ΝΣΔ στους άνδρες με ψυχογενή στυτική δυσλειτουργία είναι κανονική, ενώ στους άνδρες με οργανική στυτική δυσλειτουργία είναι, είτε απούσα, είτε εξασθενημένη.

Πώς χρησιμοποιούνται τα αγγειοδραστικά φάρμακα στη διαγνωστική αποτίμηση της στυτικής δυσλειτουργίας;

Τα αγγειοδραστικά φάρμακα όπως η παπαβερίνη, η φαιντολαμίνη και η προσταγλανδίνη Ε1 ευοδώνουν την αγγειοδιαστολή των αρτηριών των σηραγγωδών σωμάτων και τη χάλαση των μυών των σηραγγωδών σωμάτων. Αυτά τα φάρμακα ενίοτε μέσα στα σηραγγώδη σώματα κατά τη διάρκεια της duplex υπερηχογραφίας, της σηραγγομετρίας, της σηραγγοϋπερηχογραφίας και της στυτικής αρτηριογραφίας για να εκτιμηθούν το αρτηριακό στοιχείο και το φλεβοαποφρακτικό στοιχείο της στυτικής λειτουργίας.

Πώς χρησιμοποιείται το duplex υπερηχογράφημα στη διαγνωστική εκτίμηση της στυτικής δυσλειτουργίας;

Η duplex υπερηχογραφία χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει κανείς τις σηραγγώδεις αρτηρίες και έτσι την αρτηριακή ροή στα σηραγγώδη σώματα του πέους. Μετά την ενδοσηραγγώδη ένεση αγγειοδραστικών φαρμάκων η κεφαλή του υπερηχοτομογράφου απεικονίζει τις σηραγγώδεις αρτηρίες και υπολογίζει την ταχύτητα ροής του αίματος σε αυτά τα αγγεία.

Τι είναι η σηραγγομετρία και τι η σηραγγοϋπερηχογραφία;

Αυτές οι εξετάσεις γίνονται επίσης μετά από ενδοσηραγγώδη ένεση αγγειοδραστικών φαρμάκων για να εκτιμηθούν οι φλεβοαποφρακτικοί μηχανισμοί των σηραγγωδών σωμάτων. Η σηραγγομετρία μετράει ενδοσηραγγώδη πίεση, ενώ υπολογίζει το ρυθμό ροής του ορού που χρειάζεται για να αποκτηθεί και να διατηρηθεί μια πλήρης στύση. Στη σηραγγοϋπερηχογραφία ενίεται σκιαγραφικό στα σηραγγώδη σωμάτια και εκτελείται ακτινολογική απεικόνιση για να καταγραφούν οι τυχόν φλεβικές διαφυγές από τα σηραγγώδη.

Αναφέρατε τις θεραπείες για στυτική δυσλειτουργία.

1. Σεξοθεραπεία 6. Τεχνητή πεϊκή πρόθεση
2. Φαρμακευτική θεραπεία 7. Αρτηριακή νεοαγγείωση
3. Συσκευές κενού για στύση 8. Φλεβική απολίνωση
4. Ενδοσηραγγώδεις ενέσεις 9. Συνδυασμός θεραπειών
5. Ενδοουρηθρική φαρμακοθεραπεία

Τι είναι η σεξοθεραπεία;

Η σεξοθεραπεία που χρησιμοποιείται γενικά για να θεραπεύσει την ψυχογενή στυτική δυσλειτουργία εμπεριέχει θεραπεία για τον άνδρα και τη σύντροφό του μαζί. Η εκπαίδευση ζευγαριών και η θεραπεία συμπεριφοράς χρησιμοποιούνται σε μια προσπάθεια να ανακτηθεί μια κανονική σεξουαλική λειτουργία.

Ποια είναι η φαρμακευτική θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας;

1. Απόσυρση ένοχης φαρμακευτικής αγωγής. Όταν η έναρξη της στυτικής δυσλειτουργίας συνδέεται με τη λήψη μιας νέας φαρμακευτικής αγωγής, είναι σκόπιμο αν είναι δυνατόν, να επιλέξουμε ένα άλλο φάρμακο με μικρότερη πιθανότητα να επηρεάσει τη στυτική λειτουργία.
2. Ορμονική θεραπεία. Οι άνδρες με υπογοναδισμό και στυτική δυσλειτουργία μπορούν να ωφεληθούν από την παρεντερική λήψη τεστοστερόνης. Οι άνδρες με στυτική δυσλειτουργία και υπερπρολακτιναιμία μπορούν να θεραπευθούν επιτυχώς με βρωμοκρυπτίνη από το στόμα. Σημαντικός υπογοναδισμός ή υπερπρολακτιναιμία σε άνδρες με στυτική δυσλειτουργία είναι παρόλα αυτά αρκετά σπάνια.
3. Αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης από το στόμα. Η κιτρική σιλδεναφίλη (Viagra) είναι ένας από το στόμα λαμβανόμενος αναστολέας της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 που έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός στο 30-80% των ανδρών με στυτική δυσλειτουργία διάφορης αιτιολογίας. Σε αντίθεση με άλλες θεραπείες για στυτική λειτουργία η λήψη κιτρικής σιλδεναφίλης δεν προκαλεί στύση. Αντί αυτού, όταν είναι αποτελεσματικό, βελτιώνει την ποιότητα και αυξάνει τη διάρκεια των στύσεων λόγω σεξουαλικής διέγερσης. Αυτή η θεραπευτική αγωγή δεν έχει άμεση επίδραση στο γενετήσιο ένστικτο, τον οργασμό ή την εκσπερμάτωση. Η μόνη αντένδειξη για τη χρήση του είναι στους άνδρες που παίρνουν είτε βραχείας, είτε μακράς διάρκειας νιτρώδη για στεφανιαία αρτηριακή νόσο.

Περιγράψτε πώς χρησιμοποιούνται οι συσκευές στύσης κενού (vacuum) για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας.

Οι συσκευές στύσης κενού αποτελούνται από τρία μέρη: ένα ακρυλικό θάλαμο που εφαρμόζεται πάνω στο πέος, μια αντλία κενού συνδεμένη με το θάλαμο και ένα ελαστικό συστολικό δακτύλιο εφαρμοσμένο στη βάση του θαλάμου. Ο ασθενής αλείφει ένα υδατοδιαλυτό λιπαντικό στο πέος του και στο εσωτερικό της εισόδου του θαλάμου. Τοποθετεί το πέος του μέσα στο θάλαμο και πιέζει τη βάση του θαλάμου προς το σώμα του για να δημιουργηθεί εφαρμοστή επαφή. Κατόπιν χρησιμοποιείται η αντλία για να δημιουργηθεί κενό μέσα στο θάλαμο με αποτέλεσμα τη δημιουργία στύσης. Ο συστολικός δακτύλιος μεταφέρεται από το εξωτερικό της συσκευής στη βάση του πέους (για να διατηρείται η στύση), ο θάλαμος απομακρύνεται και ο ασθενής μπορεί να έχει συνουσία.

Τι είναι η ενδοσηραγγώδης θεραπεία;

Η ένεση αγγειοδραστικών φαρμάκων όπως η παπαβερίνη, η φαιντολαμίνη και η προσταγλανδίνη Ε1 δεν είναι χρήσιμη μόνο για τη διάγνωση της στυτικής δυσλειτουργίας αλλά και για τη θεραπεία της. Οι άνδρες που χρησιμοποιούν αυτή τη θεραπεία συμβουλεύονται να κάνουν ένεση αυτών των φαρμάκων στα σηραγγώδη σώματα πριν από τη συνουσία.

Τι είναι η ενδοουρηθρική φαρμακοθεραπεία;

Η αλπροσταδίλη σε μορφή μικρού υπόθετου (MUSE) τοποθετείται στην περιφερική ουρήθρα χρησιμοποιώντας ένα σύστημα εφαρμογής. Η απορρόφηση γίνεται από την ουρήθρα απευθείας στα σηραγγώδη σώματα, οπότε η φαρμακευτική αγωγή μεταφέρεται απευθείας στους στυτικούς θαλάμους, παραμερίζοντας την ανάγκη για ένεση. Η μεταφορά της ουσίας από την ουρήθρα στα σηραγγώδη σώματα όμως δεν είναι αποτελεσματική, όπως με την ενέσιμη θεραπεία, οπότε η θεραπεία είναι λιγότερο αποτελεσματική.

Τι είναι η πεϊκή πρόθεση;

Οι πεϊκές προθέσεις είναι συσκευές που εμφυτεύονται με χειρουργική επέμβαση μέσα στα σηραγγώδη σώματα για να δημιουργήσουμε δυνατότητα στύσης. Τα δύο είδη είναι:
1. Οι μη υδραυλικές προθέσεις είναι ζευγάρια ραβδωτών συσκευών που εμφυτεύονται στα σηραγγώδη σωμάτια του πέους για να δημιουργήσουν τη μόνιμη ακαμψία του και να δώσουν τη δυνατότητα στο δέκτη να έχει συνουσία.
2. Οι υδραυλικές προθέσεις αποτελούνται από ζευγάρια κυλίνδρων, μία αντλία και μία δεξαμενή υγρών. Η στύση δημιουργείται αντλώντας υγρό από τη δεξαμενή στους κυλίνδρους. Η πλαδαρότητα του πέους επιτυγχάνεται με ενεργοποίηση του μηχανισμού αποδέσμευσης που επιστρέφει το υγρό από τους κυλίνδρους στη δεξαμενή.

Πόσο επιτυχής είναι η αρτηριακή επαναγγείωση του πέους;

Έχουν εφαρμοσθεί διάφορες τεχνικές για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας που οφείλεται σε αρτηριακή ανεπάρκεια. Στους νεαρούς άνδρες με τραυματική αρτηριακή απόφραξη οι τεχνικές είναι επιτυχείς σε περίπου 70% των περιπτώσεων. Σε γηραιούς άνδρες με αθηροσκληρωτική αρτηριακή νόσο είναι πολύ λιγότερο επιτυχείς και σπάνια δοκιμάζονται.

Πόσο επιτυχής είναι η φλεβοαπολινωτική χειρουργική στο πέος;

Η απολίνωση των φλεβών του πέους εφαρμόζετο παλαιότερα για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας που προέρχεται από την εξασθένηση του μηχανισμού της φλεβικής απόφραξης. Επιτυγχάνεται επιτυχία (1-3 χρόνια) στο 50-60%. Παρόλα αυτά η υποτροπή στη στυτική δυσλειτουργία συμβαίνει συνήθως σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μετά την επέμβαση και τέτοιες τεχνικές δεν εφαρμόζονται πλέον.

Τι είναι η συνδυασμένη θεραπεία;

Είναι ο συνδυασμός σεξοθεραπείας με φαρμακευτική ή χειρουργική θεραπεία για τη διόρθωση της οργανικής στυτικής λειτουργίας. Είναι συχνά πιθανό να πετύχουμε άριστα θεραπευτικά αποτελέσματα με την εφαρμογή σεξοθεραπείας σε ζευγάρια που εκπαιδεύουμε και μειώνουμε το άγχος της απόδοσής τους ενώ η φαρμακευτική και η χειρουργική θεραπεία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των οργανικών παραγόντων.