Οι ουρητήρες είναι δύο, ένας από κάθε νεφρό. H δουλειά τους είναι να μεταφέρουν τα ούρα από τους νεφρούς στην ουροδόχο κύστη. Το στένωμα ουρητήρα είναι η (πλήρης ή μερική) απόφραξη του σημείου όπου ο ουρητήρας συνδέεται με την νεφρική πύελο.

ΑΙΤΙΑ

Τα στενώματα του ουρητήρα συνδέονται με τις παρακάτω αιτίες: 

• Λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος.
• Νεοπλάσματα του ουρητήρα ή των παρακειμένων οργάνων.
• Συμφύσεις που εμφανίζονται κυρίως μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή.
• Λοιμώξεις.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

  • Κολικός 
  • Ναυτία – Εμετοί
  • Αιματουρία
  • Υψηλό πυρετό 
  • Αρτηριακή υπέρταση (νεφρικής αιτιολογίας)